Beroepen

Men kan beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissingen die worden genomen door de Commissie.

Hierna volgt een overzicht van deze beroepen.