Wetgeving

De arbeidsrelatieswet (Programmawet (I) van 27 december 2012) bevat specifieke artikels over de aard van de arbeidsrelaties om het fenomeen van schijnzelfstandigen of schijnwerknemers te verhinderen.

Deze wet voorziet vier algemene criteria om te beoordelen of iemand werknemer of zelfstandige is, met name:

  • de wil van de partijen
  • de vrijheid om het werk te organiseren
  • de vrijheid om de werktijd te organiseren
  • de mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen

Voor bepaalde economische sectoren wordt een mechanisme van vermoeden ingevoerd, gebaseerde op specifieke criteria, opgesomd in de arbeidsrelatiewet of in een apart koninklijk besluit. Wanneer meer dan de helft van de criteria niet zijn vervuld, wordt de arbeidsrelatie vermoed een zelfstandigenovereenkomst te zijn. Omgekeerd vermoedt men een arbeidsrelatie als werknemer.

Momenteel werden reeds specifieke criteria ingevoerd voor de volgende werkzaamheden :

  • Werk in onroerende staat (bouwsector): zie art. 337/1, §1, 1° Arbeidsrelatieswet en het koninklijk besluit van 7 juni 2013 betreffende sommige onroerende werkzaamheden
  • Bewaking- en/of toezichtsdiensten:  zie art. 337/1,§1, 2° Arbeidsrelatieswet en het koninklijk besluit van 29 april 2013 betreffende de bewakingsagenten
  • Vervoer van goederen en of personen voor rekening van derden: zie art. 337/1, §1, 3° Arbeidsrelatieswet, het koninklijk besluit van 29 oktober 2013 betreffende de verhuur van voertuigen met chauffeur en de collectieve taxidiensten, het koninklijk besluit van 29 oktober 2013 betreffende de autobussen en autocars en het koninklijk besluit van 29 oktober 2013 betreffende het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden
  • Alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité van de schoonmaak: zie art. 337/1, §1, 4° Arbeidsrelatieswet
  • Alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de landbouw of voor het tuinbouwbedrijf: zie het koninklijk besluit van 20 juni 2013 betreffende de landbouw en het tuinbouwbedrijf

Wet

Organisatie CAR

Sectoren