De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

Welkom

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie is ingesteld bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (waarvan zij volledig onafhankelijk is; de FOD Sociale Zekerheid verzorgt enkel het secretariaat en de griffie).

De Commissie heeft een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Elke kamer wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat benoemd bij een arbeidsgerecht zoals bepaald in het artikel 81 of 103 van het Gerechtelijk Wetboek.

De Administratieve Commissie heeft tot taak beslissingen te nemen over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Zij beoordeelt dus of iemand werknemer of zelfstandige is. Op die manier kan je, alleen of samen met de andere partij bij de arbeidsrelatie, meer rechtszekerheid krijgen over de aard van je arbeidsrelatie.

De Administratieve Commissie kan slechts in bepaalde gevallen een beslissing nemen. Hou dus zeker rekening met de ontvankelijkheidsvoorwaarden vooraleer je een aanvraag indient!

Hou er ook rekening mee dat de Administratieve Commissie geen rechtbank is.

De Administratieve Commissie neemt slechts een 'rulingbeslissing', die tijdelijk wel bindend is voor de volgende overheidsinstellingen:

  • FOD Sociale Zekerheid,
  • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ),
  • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ),
  • de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen.

Nood aan een ruling? Dien het aanvraagformulier in. De Commissie zal het dossier onderzoeken en een beslissing nemen.

Jaarverslag 2022


Jaarverslag 2022

Elk jaar stelt de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie een verslag op met een overzicht van haar rechtspraak en beslissingen. Dit verslag bespreekt het werkjaar 2022.

Jaarverslag 2022 (.pdf)

Alle jaarverslagen

Dien een aanvraag in

Wil je een arbeidsrelatie aangaan, maar wil je ook zekerheid over de juridische aard van die arbeidsrelatie?

Of ben je recent een arbeidsrelatie aangegaan en heb je toch twijfels over de aard ervan?

Laat de Commissie dan je dossier onderzoeken.

Lees eerst wel aandachtig het luik procedure. Zo vermijd je dat je een aanvraag indient die niet ontvankelijk is.

Vul het aanvraagformulier in

Contact