Schijnzelfstandigheid / schijnwerknemerschap

Is je statuut onduidelijk? Denk je te werken als schijnzelfstandige of als schijnwerknemer? Laat de Commissie dan je arbeidsrelatie beoordelen. Zij zal beslissen of je een werknemer of zelfstandige bent.

Werknemers en zelfstandigen verrichten allebei arbeid tegen een verloning. Een werknemer werkt onder het gezag van een werkgever, terwijl een zelfstandige niet onder het gezag van een andere persoon werkt.

Om te bepalen of iemand actief is als werknemer of zelfstandige, moet dus nagegaan worden of er een gezagsverhouding aanwezig is.

Wanneer twee partijen wensen samen te werken, bepalen ze vrij of de ene partij al dan niet onder gezag van de andere partij zal werken. In functie van deze keuze kwalificeren zij hun arbeidsrelatie. Zij moeten hun arbeidsrelatie dan concreet uitoefenen volgens die gekozen kwalificatie. Dat wil zeggen dat wie ervoor kiest om als werknemer te werken, wel degelijk onder gezag van een werkgever moet werken. Wie ervoor kiest om als zelfstandige te werken, mag niet onder het gezag van iemand anders werken.

Of er al dan niet gezag aanwezig is, wordt beoordeeld aan de hand van 4 algemene criteria.

In een aantal sectoren [link naar het overzicht vd sectoren id rubriek wetgeving] geldt er een vermoeden van werknemer of zelfstandige, naargelang een aantal specifieke criteria is vervuld. De kwalificatie op basis van dat vermoeden (werknemer of zelfstandige), kan eventueel nog worden gewijzigd door een beoordeling aan de hand van de 4 algemene criteria.

De kwalificatie heeft gevolgen op het vlak van arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst of niet) en de sociale zekerheid (RSZ of sociaal statuut van de zelfstandigen).

Nood aan een advies of een rulingbeslissing? Dien je aanvraag in via het aanvraagformulier. De Commissie zal het dossier onderzoeken.